Výuka MŠ - Směrnice


» Výuka

» Ke stažení

» Směrnice


Směrnice

Vnitřní směrnice číslo: 1 - učivo předplavecké výuky

Rozsah učiva je určen pro děti 3 – 5 let.

1. Hygiena plavání - Vštěpovat dětem hygienické zásady, budovat hygienické návyky.

2. Adaptace na vodní prostředí

Formou her postupně a nenásilně adaptovat děti na vodní prostředí, učit je nebát se vody. Postupně získávat důvěru v učitele plavání, podporovat přirozený pohyb ve vodě – chůzi, napodobivé činnosti, lezení, poskoky, běh v mělké vodě.

3. Základní plavecké dovednosti aaa

Cílem předplavecké výuky dětí 3 – 5 let je vytvořit podmínky pro zvládnutí úkolů spojených především s pocitem vody (malování ve vodě, tleskání ve vodě, vaření) změny směru pohybu, zrychlení a zpomalení. Usměrňování přirozených pohybů do základních plaveckých dovedností – kraulové nohy, znakové nohy, kraulové paže.


Vnitřní směrnice číslo: 2 - Učivo předplavecké výuky

Rozsah učiva je určen pro děti 6 let.

1. Hygiena plavání - Vštěpovat dětem hygienické zásady, budovat hygienické návyky.

2. Adaptace na vodní prostředí

Formou her postupně a nenásilně adaptovat děti na vodní prostředí, učit je nebát se vody. Postupně získávat důvěru v učitele plavání, podporovat přirozený pohyb ve vodě – chůzi, napodobivé činnosti, lezení, poskoky, běh v mělké vodě.

3. Základní plavecké dovednosti

Cílem předplavecké výuky dětí 6 let je vytvořit podmínky pro zvládnutí úkolů spojených především s pocitem vody (malování ve vodě, tleskání ve vodě, vaření) změny směru pohybu, zrychlení a zpomalení. Usměrňování přirozených pohybů do základních plaveckých dovedností – kraulové nohy, znakové nohy, kraulové paže. Nácvik kraulových paží a plaveckého způsobu kraul s cílem uplavat 5 – 10 metrů.

Plavecká výuka základních škol

Vnitřní směrnice č. 322 - Platba-výuka základních a mateřských škol.

Platba za přípravnou, základní a zdokonalovací plaveckou výuku bude provedena převodem na účet PŠ, na základě vystavené faktury.

Podkladem pro fakturaci je jmenný seznam žáků, předaný v den zahájení plavecké výuky.

Musí být opatřený razítkem a podpisem ředitele školy. Seznam předá doprovázející pedagogický doprovod společně s potvrzením osvobozených žáků z plavecké výuky.

Poté již není možné počty měnit, ani požadovat vrácení peněz.

Dne 15. 4. 2017, Kristýna a Vladimír Klemešovi