Výuka MŠ


» Výuka

» Ke stažení

» Učivo


Přípravná plavecká výuka MŠ

Výuka plavání dětí mateřských škol je spolu s kurzy plavání pro děti jeden z prvních základních stavebních kamenů k získání plaveckých dovedností. Snahou naší plavecké školy je dát možnost navštěvovat přípravnou plaveckou výuku co možná největšímu počtu dětí mateřských škol. Vžila se tradice, že výuku navštěvují předškoláci. Proč ale čekat s přípravnou plaveckou výukou až do 6 let?! Materiálně, prostorově a především personálně jsme připraveni vést děti už od 3 let. Naše instruktorky vedou výuku citlivě a vždy spolupracují s učitelkami mateřských škol tak, aby byl brán zřetel na individuální potřeby každého dítěte. Pomocí napodobivých her, básniček a písniček učí děti základním plaveckým dovednostem a především pak, nebát se vody. Výuka dětí probíhá jak na malém, tak i velkém bazéně. Je vždy přizpůsobena věku dětí.

Jaké jsou základní cíle přípravné plavecké výuky dětí MŠ :


Některé děti už v předškolním věku zvládnou kromě jednotlivých pohybů také plaveckou souhru a jsou na nejlepší cestě stát se postupně plavci.

Na přípravnou plaveckou výuku dětí MŠ navazuje přípravná plavecká výuka žáků 1.tříd, základní plavecká výuka žáků 2. a 3. tříd a zdokonalovací plavecká výuka žáků 4. a 5. tříd základních škol. Díky tomuto propracovanému systému se daří odstranit plaveckou negramotnost a zachránit životy nejen dětí v celé republice. Plavecká gramotnost je nezbytnou součástí života každého člověka! Všechny mateřské školy a základní školy mají možnost zapojit se do tohoto systému výuky plavání. Záleží jen na spolupráci zřizovatele školy, vedení školy a učitelů, rodičů a plavecké školy.