Plavecká výuka základních škol - Závody 3. tříd


» Výuka

» Ke stažení

» Směrnice

» Závody 3. tříd

Závody 3. tříd

Plavecká výuka mateřských škol


Závody 3.tříd v roce 2018

Termín: 20. 6. 2022

Závodu se mohou zúčastnit žáci, kteří absolvovali ve školním roce 2021/2022 plavecký výcvik v plavecké škole v Hustopečích.

Ostatní informace, stejně jako přihláška samotná, jsou uvedeny v dokumentu pro stažení:

» přihláška 2022